Сид Юкрейн - семена подсолнечника, технологии выращивания подсолнечника, удобреня для подсолнечника, гербицид по подсолнечнику, унас цена лучшая.Одним з основних агротехнічних заходів у технології вирощування насіння кукурудзи мають бути строки сівби. Від них залежать умови росту i розвитку насіння кукурудзи, повнота, дружність i своєчасність сходів, а також рівень урожаю.

При виборі строків сівби треба враховувати зональні особливості, а саме темпи наростання температур повітря i ґрунту навесні, їх рівномірність, строки i частоту заморозків, а також біологічні властивості вирощуваних насіння гібридів кукурудзи та інші фактори.

 

Кукурудза належить до пізніх ярих культур, сіють її пізніше, ніж ранні ярі — пшеницю, ячмінь і овес тощо. Це пояснюється тим, що для нормального проростання насіння кукурудзи потребує вищих температур, ніж ранні ярі культури.

Мінімальною температурою для проростання насіння кукурудзи є 8–10 °С, а мінімальною для появи сходів насіння кукурудзи — 10–11 °C. 

Багаторічними дослідженнями відмічено, якщо висівати насіння гібридів кукурудзи в період початок-середина квітня, то до сходів 18–25 доби, при сівбі в першу декаду травня — до сходів лише 6–10 діб.

Біологічний мінімум появи життєздатних сходів насіння кукурудзи відмічається у кременистих гібридів при 10–11 °C, у зубовидних — 11–12 °C. 

Рання сівба насіння кукурудзи в холодний перезволожений ґрунт призводить до загибелі насіння гібридів кукурудзи та зрідження сходів. 

На підставі наявного досвіду, кращим терміном для сівби насіння кукурудзи вважаються настання стійкої середньої добової температури повітря 13 °C. 

За біологічними особливостями кукурудзи найбільш сприятлива температура для росту рослин 25–30 °C до фази цвітіння волоті, вище, ніж у зернових колосових культур (20–25 °C).

Для насіння гібридів кукурудзи різних груп стиглості впродовж вегетації необхідна для їх нормального визрівання сума активних температур, а також структура гібридного складу.

У виробничій практиці сівби насіння гібридів кукурудзи в зоні Лісостепу склались багаторічні середньо-календарні строки сівби цієї культури. 

Так, для південних районів Лісостепу середньо-календарні строки сівби насіння гібридів кукурудзи — в третій декаді квітня. 

У районах східного та північного Лісостепу середньо-календарні строки сівби насіння гібридів кукурудзи — припадає на останні п’ять днів квітня. 

У західних областях, що характеризуються різними ґрунтово-кліматичними умовами, середньо-календарні строки сівби насіння гібридів кукурудзи проводиться у другій половині квітня-першій декаді травня. 

У зв’язку з районуванням нових гібридів кукурудзи та впровадженням їх у виробництво строки сівби необхідно уточнювати.

Результати досліджень Н. П. Калашникова показали, що насіння гібридів кукурудзи ранньостиглої групи забезпечує урожайність при всіх строках сівби, а середньостигле насіння гібридів кукурудзи необхідно сіяти за ранніх та оптимальних строків.

За результатами факторного сортовивчення при різних строках сівби насіння гібридів кукурудзи встановлено, що до вибору оптимального строку сівби насіння гібридів кукурудзи необхідно підходити з урахуванням агроекологічної пластичності гібридів.

Отже, строк сівби насіння гібридів кукурудзи — це генотиповий фактор впливу на урожайність кукурудзи і залежить конкретно від вибору гібрида кукурудзи та його біологічних особливостей. 

Якщо висівати насіння гібридів кукурудзи у більш ранній строк, то польова схожість знижується, і є вірогідність потрапляння сходів в останні весняні заморозки, які можуть зашкодити нормальному росту і розвитку насіння гібридів кукурудзи , що також призводить до зменшення схожості, і зрештою до скорочення рівня урожайності.

При затягненні строків сівби насіння гібридів кукурудзи подовжується вегетаційний період і є ймовірність того, що рослини можуть потрапити в перші осінні заморозки і при збиранні мати високу вологість зерна.

Таким чином, висока врожайність зерна кукурудзи з мінімальними витратами енергії формується за її сівби при сталому прогріванні ґрунту з урахуванням біологічних особливостей кожного гібриду кукурудзи.

Катерина ПОПОВА, Наіль МУЗАФАРОВ

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН